Uus Eesti teadusinfosüsteem ETIS asub aadressil www.etis.ee.

Alates 1. aprillist 2006 ERISe andmeid ei uuendata.

ERISesse saate siseneda akna paremal üleval nurgas oleva vormi abil. Juhul, kui te ei mäleta oma kasutajatunnust või parooli, saate abi parooli meeldetuletuse lehelt. Kui te ei ole veel registreerunud eris.ee kasutajaks, siis saate seda teha siin.


Infosüsteemi eesmärgiks oli Eesti teadus- ja arendustegevust kajastava informatsiooni koondamine ühtsesse baasi ning selle kättesaadavaks tegemine avalikkusele nii Eestis kui rahvusvaheliselt, võimaldades teadus- ja arendustegevusega tegelevatel institutsioonidel ning teadlastel enda tegevusest laiemalt teavitada.

Hetkel on infosüsteemis andmed sihtfinantseeritavate teadusteemade (2000-2004 a.), Eesti Teadusfondi grantide (2001-2005 a.), riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuskultuur" 2000-2003 rahastatud projektide ja Eesti osalusega Euroopa Teadus ja Tehnoloogiaalase Koostöövõrgu COST programmide kohta. Infosüsteemis on registreeritud 5919 isikut, 4381 teadusteemat ja 233 granditaotlust esitanud asutust.